Privacybeleid

Value X, gevestigd aan de Hoge Rijndijk 94w LEIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.valuex.nl

Value X

Hoge Rijndijk 94w

2313 KL LEIDEN

+31 (6) 1844 7324

Alice van den Boogaard is de Functionaris Gegevensbescherming van Value X. Zij is ook te bereiken via alice@valuex.nl.

 Persoonsgegevens die Value X verwerkt

Value X verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer (bij betalingen via internetbankieren)

– Gegevens over activiteiten op de website www.valuex.nl (via Google Analytics)

 Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Value X verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Het verzenden van een nieuwsbrief (via MailChimp)

– Reacties op de website, www.valuex.nl, zoals reacties op blogs

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Value X verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst.

 Geautomatiseerde gegevensverwerking

  • Het verzenden van een nieuwsbrief (via MailChimp)

Nadat je jezelf voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden je persoonsgegevens verwerkt, zodat wij jou op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden bewaard zolang Value X de betreffende nieuwsbrieven wenst te versturen en de toestemming voor het versturen van nieuwsbrieven niet is ingetrokken.

  • Gebruik maken van het contactformulier (via Gmail)

Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden bewaard zolang Value X dit nodig acht voor de invulling van haar en de toestemming niet is ingetrokken.

  • Plaatsen van een reactie

Het is mogelijk dat je een reactie achterlaat op een bepaald onderdeel van onze website (bijvoorbeeld een blog). Je dient daarvoor in het bijbehorende formulier je naam en e-mailadres verplicht te verstrekken. Als dat niet door jou wordt verstrekt, dan kun je geen reactie achterlaten. Je persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij je reactie kunnen plaatsen en (indien gewenst) je op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.

Deze verwerkingen van je persoonsgegevens zijn mogelijk omdat je daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heb je gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). Je kunt dit doen door de reactie te verwijderen of met ons contact op te nemen. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het onderdeel van de website actueel wordt geacht.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Value X neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Value X gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • MS Word (voor het maken en verwerken van verslagen van gesprekken, voorstellen, (project) rapportages en (getekende) projectovereenkomsten)
  • MS Excel (voor het opmaken van facturen)
  • PDF (voor het verzenden van (getekende) projectovereenkomsten, rapportages en facturen)
  • Gmail (voor het ontvangen en verzenden van e-mails en het ontvangen van informatie uit het contactformulier
  • WordPress (voor het verwerken van reacties op onze website, zoals op blogs)
  • MailChimp (voor het verzenden van de Nieuwbrief)

 Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Value X bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn voor de getekende projectovereenkomsten en de facturen is in overeenstemming met de (wettelijke) eisen van de belastingdienst en andere bevoegde instanties binnen Nederland.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Value X worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. Denk hierbij aan MailChimp voor het versturen van de Nieuwsbrief en het bedrijf dat onze website host. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Value X en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Value X gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Value X gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website tijdens je bezoek naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Value X en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar alice@valuex.nl. Er wordt binnen vier weken gereageerd op jouw verzoek.

Value X wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Value X neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om dat te bereiken worden onder meer de meest recente beveiligingsupdates automatisch geïnstalleerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via alice@valuex.nl.

 Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Ben je benieuwd wat Value X voor jouw bedrijf kan betekenen? Heb je vragen, of suggesties? We horen graag van je!