Wat is de potentie van jouw bedrijf

voor bedrijfsgroei en het genereren van meer omzet?

De Value X Scans maken jouw groeipotentie inzichtelijk en snel realiseerbaar

Meer omzet genereren, klanten meer betrekken en bedrijfsgroei realiseren. De Value X Scans zijn ontwikkeld om de groeipotentie van jouw bedrijf snel inzichtelijk te maken. Met de Value X Scans krijg je een handzame leidraad in handen voor bedrijfsgroei in de (nabije) toekomst.

Value X kijkt naar jouw bedrijf vanuit het oogpunt van waardeverhoging. Vanuit het oogpunt van het leveren, ontvangen en uitwisselen van waarden aan, van en met jouw klanten. Waar en hoe kun jij waardeverhoging realiseren, je klanten beter bedienen, meer omzet genereren en je bedrijf laten groeien?

De Value X Scans inventariseren jouw mogelijkheden voor bedrijfsgroei op verschillende terreinen; betere service voor en communicatie met jouw (potentiële) klanten, verbeterde klantloyaliteit, nieuwe aanvullende producten en diensten, nieuwe klantgroepen en marktsegmenten en versteviging van de concurrentiepositie van jouw bedrijf. Kortom: een innovatieve overkoepelende aanpak gebaseerd op jarenlange ervaring en het behalen van grote resultaten.

Hoe de Value X Scans werken

De perfecte wereld en condities zijn uitgewerkt in ons Value Exchange Management Model. De Value X Scans zijn gebaseerd op dit model en toetsen welke voorwaarden en condities er in jouw bedrijf missen. Welke bottle-necks houden jouw bedrijf tegen en wat is er nodig, welke oplossingen zijn er, om jouw bedrijf te laten groeien en om meer omzet te genereren.

De Value X Scans werken op basis van gesprekken, analyse van gegevens en workshops. Alle scans hebben een vaste prijs.

De Value X Scans bestaan uit 3 stappen:

1. Een inventariserende scan

Waar zitten in jouw bedrijf de bottle-necks en hoe houden die de groei van jouw bedrijf tegen. Je ontvangt een tussenrapportage met de resultaten van de inventariserende scan.

2. Scans per aandachtsgebied

Daar waar nodig diepen we één of meerdere aandachtsgebieden verder uit. Zo pakken we alleen aan wat echt nodig is om jouw bedrijf te laten groeien en om meer omzet te genereren. 

3. Een helder stappenplan

Snel te realiseren stappen naar succes: jouw bedrijf te laten floreren! Haalbare oplossingen die passen bij jouw bedrijf en die je direct kunt implementeren. Natuurlijk kan Value X je daarbij helpen.

Resultaten van de Value X Scans

De Value X Scans zijn uniek in het behalen van hoge resultaten op meerdere terreinen:

Onze klanten over de Value X Scans

With the results of the Value X Scans I confidently make decisions that add value to the relationship among my customers, my product, my brand and me. Everybody is happier, including my bottom line.

Door de Value X Scans heb ik en goed beeld van wat mij onderscheidt van mijn concurrentie. Mijn waarde-propositie, aanvullende diensten en doelgroepen zijn helder in beeld gebracht.

De acht aandachtsgebieden:

Aandachtsgebieden 1 en 2 gaan over het waardepotentieel. Hoe kan de waarde die jouw klanten ontvangen worden verhoogd, zoals: (aanvullende) producten en/of diensten, service en een betere klantrelatie.

Hoe kan de waarde die jouw bedrijf ontvangt worden verhoogd, zoals: hogere omzet, meer betrokken klanten en een verbeterd marktaandeel. Maar ook, hoe kun je meer omzet halen uit bestaande klanten (het up & cross sell potentieel).

Aandachtsgebieden 3 en 4 gaan over strategie. Welke marktpositie streeft jouw bedrijf na en zijn er nog andere markten, segmenten en klantgroepen aan wie jouw bedrijf waarde kan leveren. Maar ook, is er speciale kennis in het bedrijf aanwezig en hoe kan deze worden benut om de bedrijfspositie te verbeteren.

De klantstrategie kijkt naar hoe jouw bedrijf haar klanten bedient en naar hoe het de binding met haar klanten kan vergroten.

Aandachtsgebied 5 kijkt naar de (optimalisatie) van waardenuitwisseling. Hoe kan jouw bedrijf (potentiële) klanten bereiken en via welke online en offline kanalen.

Aandachtsgebied 6 kijkt naar de doelstellingen die jouw bedrijf wil behalen. Hoe kan jouw bedrijf doelen meten en monitoren zodat je kan bijsturen waar dat nodig is.

Aandachtsgebied 7 kijkt naar welke informatie en kennis er binnen jouw bedrijf is over klanten, markten en concurrenten. En naar hoe je die informatie en kennis kunt inzetten om je bedrijf te laten groeien en om meer omzet te genereren.

Aandachtsgebied 8 kijkt naar hoe techniek kan bijdragen aan waarden(uitwisseling), bedrijfsgroei en omzetverhoging.

Ben je benieuwd wat Value X voor jouw bedrijf kan betekenen? Heb je vragen, of suggesties? We horen graag van je!