Value X Scans

De Value X Scans zijn gebaseerd op het innovatie New Business Model van Value X, Value Exchange Management. De kern: het verhogen van waarde(uitwisseling), en daarmee van klantloyaliteit, klantwaarde en omzet.

De Value X Scans

Er zijn drie Value X Scans beschikbaar, ieder met een specifieke toepassing: de Value X Quickscan, voor een snel overzicht, de Value X Propositie Scan, voor zzp'ers, kleine bedrijven en startups en de Value X Kickstart, een zeer uitgebreide diepgaande scan en analyse.

De Value X Scans bestaan uit twee fasen. Fase 1 is het maken van een 'stoplicht indicatie'; wat zijn de 'bottle necks', wat houdt jouw bedrijf tegen klantloyaliteit, klantwaarde en omzet te verhogen. Fase 2 gaat in op hoe die 'bottle necks' op te heffen, beschreven in een helder en bondig (tussentijds) rapport met een duidelijk en snel realiseerbaar stappenplan.

Resultaat: de 'stoplicht indicatie' op groen en een duurzame verbetering van de bedrijfsresultaten.

Waardering Value X Scans

99

Diensten combineren

De Value X Scans zijn goed te combineren met andere Value X diensten, zoals; Presentaties, Consultancy & Coaching en Websites.

De Value X Quickscan

De Value X Quickscan geeft snel een overzicht van de status op alle acht aandachtspunten van het Value Exchange Management model. De eerste fase van de Value X Quickscan, het maken van de 'stoplicht indicatie', bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 bestaat uit een reeks meerkeuzevragen, 5 per aandachtsgebied.
 • Deel 2 bestaat uit open vragen

Fase 2 is een heldere en bondige rapportage met de 'stoplicht indicatie', de 'bottle necks' die jouw bedrijf tegen houden om klantloyaliteit, klantwaarde en omzet te verhogen.  De rapportage bevat een duidelijk en snel realiseerbaar stappenplan om de bedrijfsresultaten duurzaam te verbeteren.

De Value X Quickscan kan, daar waar dat nodig is, worden aangevuld met (enkele modules van) de Value X Kickstart om dieper  in te gaan op 'probleemgebieden'.

De Value X Propositie Scan

De Value X Propositie Scan is toegespitst op zzp’ers, kleine bedrijven en startups. Centraal staan die aandachtspunten uit het Value Exchange Management model die voor kleine en/of beginnende ondernemingen het belangrijkst zijn.

De Value X Propositie Scan bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek wordt er een ‘stoplicht indicatie’ gemaakt. Wat houdt je tegen klantloyaliteit, klantwaarde en omzet (waarde(uitwisseling)) te verhogen.

 • Wat zijn de kennis, vaardigheden en passie van de kleine onderneming. Welke waarde biedt dit voor (potentiële) klanten?
 • Hoe vullen de kennis, vaardigheden en passie de behoeften en verwachtingen van (potentiële) klanten in?
 • Hoe kan waarde voor (potentiële) klanten worden verhoogt. Wat mist er eventueel nog en hoe kan dit worden ingevuld?
 • Voor welke klantgroepen en in welke markten hebben de kennis, vaardigheden en passie waarde?
 • Welke (online) kanalen zijn er nodig om met (potentiële) klanten te kunnen communiceren en de waarde uit te kunnen wisselen?
 • Welke kennis van (potentiële) klantgroepen en markten is er nodig?

In het tweede gesprek wordt ingegaan op hoe die belemmeringen weg te nemen. Uiteraard krijg je een (tussentijds) rapport: helder, bondig en met een duidelijk en snel realiseerbaar stappenplan.

De Value X Propositie Scan kan, daar waar nodig, worden aangevuld met (enkele modules van) de Value X Kickstart om dieper in te gaan op 'probleemgebieden'.

De Value X Kickstart

De Value X Kickstart is een zeer uitgebreide en diepgaande scan en analyse, gebaseerd op het Value X Value Exchange Management model. De Value X Kickstart bestaat uit acht verschillende modules, één voor elk aandachtspunt van het model. Een of meerdere modules kunnen worden ingezet om dieper in te gaan op en oplossingen te bieden voor 'probleemgebieden' die uit de Value X Quickscan of de Value X Propositie Scan naar voren zijn gekomen. 

Enkele voorbeelden van de Value X Kickstart:

 • Bepalen van de potentiële klantwaarde van klanten of klantgroepen.
 • Potentiële klantgroepen en markten in kaart brengen waar het bedrijf waarde kan leveren en omzet kan genereren.
 • Zorgen voor emotionele klantloyaliteit door de waarde die klanten ontvangen en ervaren te verhogen en te optimaliseren.
 • Kanalen zo inrichten dat ze aansluiten bij behoeften en verwachtingen van klanten.
 • Loyaliteitsprogramma's rendabel maken.
 • Klant-, markt- en concurrentieanalyses en rapportages inrichten zodat die kunnen dienen als stuurmiddelen voor het verhogen van klantloyaliteit, klantwaarde en omzet.
 • De achterliggende techniek optimaliseren zodat deze dient als hefboom voor het verhogen van waarde(uitwisseling).

De heldere en bondige rapportage beschrijft de oplossing(en) en hoe die te implementeren in een duidelijk en snel realiseerbaar stappenplan. Daar waar nodig, kan Value X Consultancy & Coaching de oplossing(en) implementeren.